15 marca 2013 roku upływa termin przekazywania Marszałkowi Województwa Łódzkiego „Zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2012”.

15 marca 2013 roku upływa termin przekazywania Marszałkowi Województwa Łódzkiego „Zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2012”. W związku z powyższym w dniach 13, 14, 15 marca 2013 roku Biuro Podawcze tutejszego Urzędu będzie czynne do godziny 18.00. Również do godziny 18.00 informacji w zakresie przedmiotowych sprawozdań będą udzielać pracownicy Wydziału Opłat za Korzystanie ze Środowiska – V piętro, pokój 501, 502, tel. 42 663 35 50, 663 35 51, 663 35 53, 663 34 97, 291 97 94.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 13.03.2013
Czytany 5044 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  13.03.2013 - 13:27
Osoba modyfikująca: Klaudia Małachowska
Ostatnio zmieniany: 14.03.2013 - 15:34