Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”

OGŁOSZENIE   ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583) oraz art. 10 ust. 1 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 poz. 1343) podaje się do publicznej wiadomości informację:

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” zwanego dalej „Aktualizacją Planu Transportowego”.

Projekt Aktualizacji Planu Transportowego oraz formularz zgłaszania opinii dostępne są na stronie www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia - Komunikaty) oraz do wglądu w siedzibie Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 12 w Łodzi w godzinach pracy Urzędu.

Opinie do projektu Aktualizacji Planu Transportowego należy składać wyłącznie w oparciu o udostępniony formularz zgłaszania opinii w formie:

  1. elektronicznej, wpisując w tytule korespondencji „Opinia do aktualizacji PT” poprzez przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego formularza zgłaszania opinii,
  2. pisemnej (w przypadku braku możliwości zgłaszania opinii drogą elektroniczną) wpisując w tytule korespondencji „Opinia do aktualizacji PT” poprzez przekazanie wypełnionego formularza zgłaszania opinii:
  • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na adres: Departament Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź,
  • za pośrednictwem Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź.

Opinie należy zgłaszać do dnia 21 października 2022 r. od momentu ukazania się ogłoszenia w prasie i na stronach internetowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych opinii jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Informacja o przyjęciu Aktualizacji Planu Transportowego i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia opinii, zostaną podane do publicznej wiadomości. Opinie zgłoszone po terminie oraz bez wykorzystania formularza nie będą rozpatrywane.

 

Zarząd Województwa Łódzkiego

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 22.09.2022
Czytany 84 razy
Osoba publikująca :  Krzysztof Aksinowicz
Data publikacji:  22.09.2022 - 13:13
Osoba modyfikująca: Krzysztof Aksinowicz
Ostatnio zmieniany: 22.09.2022 - 13:29