Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddział w Łodzi)

Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddział w Łodzi), na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego – studni nr 1 zlokalizowanej na terenie Miejsca Obsługi Pasażerów MOP III „Nowostawy” autostrady A – 2 (na działce 515/2) w m. Nowostawy Dolne, gm. Dmosin, pow. brzeziński, woj. łódzkie;

2. Pobór wód podziemnych ze studni nr 1 ujmującej czwartorzędowy poziom na cele związane z działalnością Miejsc Obsługi Pasażerów autostrady A – 2, tj.:

· MOP III „Nowostawy”, gm. Dmosin,

· MOP II „Niesułków” , gm. Stryków

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 14.03.2013
Czytany 1493 razy
Napisane przez :  Klaudia Małachowska
Data publikacji:  14.03.2013 - 15:28
Osoba modyfikująca: Klaudia Małachowska
Ostatnio zmieniany: 14.03.2013 - 15:32