Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych w ilości Qśrd = 60 m3/d, Qmaxh = 10 m3/h = 0,003 m3/s, i Qmaxa =21900 m3/a z rzeki Oleśnicy w jej km 28+175; z rzeki Oleśnicy w jej km 21+108; z rzeki Rybki i z rzeki Kanał Złoczewski w jego km 1+200

Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na  pobór wód powierzchniowych w ilości Qśrd = 60 m3/d, Qmaxh = 10 m3/h = 0,003 m3/s, i Qmaxa =21900 m3/a z rzeki Oleśnicy w jej km 28+175; z rzeki Oleśnicy w jej km 21+108; z rzeki Rybki i z rzeki Kanał Złoczewski w jego km 1+200,  na potrzeby technologiczne, do zraszania budowlanych warstw nasypów drogowych drogi ekspresowej S8 oraz zraszania dróg technologicznych służących do transportu pojazdów budowy

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.03.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 5464 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  15.03.2013 - 13:08
Osoba modyfikująca: Tomasz Szenborn
Ostatnio zmieniany: 15.03.2013 - 13:15