Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwój Obszarów Wiejskich

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
 

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwój Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem


Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”

działającej na terenie gmin:
Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa, Żytno, Gidle, Koniecpol.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 02.04.2013 r. do 30.04.2013 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”, ul. Wiśniowa 23, 29 – 100 Włoszczowa w godz. 8.00 - 14.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD) wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl i Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” www.lgd-region-wloszczowa.pl.

Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria wyboru operacji wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania są udostępnione na stronach: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”, ul. Wiśniowa 23, 29 – 100 Włoszczowa w godz. 8.00 - 14.00. Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, w 2013 roku wynosi
400 000,00 zł.

Określa się ocenę minimalną na 8 pkt., której spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem
tel. (041) 394 14 05.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 18.03.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1173 razy
Napisane przez :  Klaudia Małachowska
Data publikacji:  18.03.2013 - 08:54
Osoba modyfikująca: Klaudia Małachowska
Ostatnio zmieniany: 18.03.2013 - 09:09