Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest „sporządzenie ekspertyzy na temat zweryfikowania poprawności wyliczenia luki w finansowaniu dla projektu generującego dochód przedstawionego przez Beneficjenta Gminę Opoczno dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest  „sporządzenie ekspertyzy na temat zweryfikowania poprawności wyliczenia luki w finansowaniu dla projektu generującego dochód przedstawionego przez Beneficjenta Gminę Opoczno dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów” realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 – 2013”.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 18.03.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1191 razy
Napisane przez :  Klaudia Małachowska
Data publikacji:  18.03.2013 - 14:44
Osoba modyfikująca: Klaudia Małachowska
Ostatnio zmieniany: 18.03.2013 - 14:50