Informacja na temat wniosku o dofinansowanie pozytywnie ocenionego pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi - Działanie IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, nabór nr 1.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ informuje, iż projekt pn. ”SIRMAN – Budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu” złożony przez Gminę Miasto Sieradz przywrócony do oceny w wyniku prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w dniu 19 marca 2013 roku na posiedzeniu komisji konkursowej uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną otrzymując 87,94 % punktów.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 20.03.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1474 razy
Napisane przez :  Klaudia Małachowska
Data publikacji:  20.03.2013 - 09:24
Osoba modyfikująca: Klaudia Małachowska
Ostatnio zmieniany: 20.03.2013 - 09:28