Informacja na temat zakwalifikowania do dofinansowania kolejnych projektów znajdujących się na liście rezerwowej w ramach Działania II.6 Ochrona powietrza.

Informacja na temat zakwalifikowania do dofinansowania kolejnych projektów znajdujących się na liście rezerwowej w ramach Działania II.6 Ochrona powietrza. W dniu 3 kwietnia 2013 r. Uchwałą Nr 437/13 Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zakwalifikował do dofinansowania kolejne projekty znajdujące się na liście rezerwowej w ramach Działania II.6 Ochrona powietrza tj.: WND-RPLD.02.06.00-00-011/09 pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Chojny"” złożony przez Miejską Przychodnię "Chojny" oraz wniosek nr WND-RPLD.02.06.00-00-070/09 pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi w trosce o jakość i komfort życia mieszkańców województwa łódzkiego” złożony przez I Szpital Miejski im. dr E. Sonnenberga w Łodzi.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 03.04.2013
Czytany 1211 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  03.04.2013 - 14:21