Decyzja z dnia 24 stycznia 2023 r. znak: ŚRIII.7222.10.2021.KN w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego

Decyzja z dnia 24 stycznia 2023 r. znak: ŚRIII.7222.10.2021.KN w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 19 sierpnia 2013 r., znak: RŚVI.7222.80.2013.KK, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2014 r., znak: RŚVI.7222.325.2014.KK, decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 4 maja 2016 r., znak: RŚVI.7222.178.2015.KK oraz decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 29 sierpnia 2017 r., znak: RŚVI.7222.29.2017.KK – pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – kwatery nr II składowiska, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 269/1, 270, 272/1, 272/2 oraz 276 w obrębie 0017 w m. Lubochnia Górki, gmina Lubochnia, powiat tomaszowski, województwo łódzkie.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 24.01.2023
Czytany 186 razy
Osoba publikująca :  Krystyna Noskowska
Data publikacji:  24.01.2023 - 13:08