Obwieszczenie o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego decyzji z dnia 28.03.2013 r., znak: RŚVI.7222.158.2012.KK

Obwieszczenie o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego decyzji z dnia 28.03.2013 r., znak: RŚVI.7222.158.2012.KK w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie przez p. Monikę i Arkadiusza Grabowskich instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu (brojlerów kurzych), zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/3 w m. Lubonia Dziwle, gmina Grabica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 09.04.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 926 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  09.04.2013 - 15:51