Obwieszczenia o prowadzonym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Jarosława Piotrowskiego (złożony za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kabacińskiego) w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Wypychów 5, 95-001 Biała, gm. Zgierz, pow. zgierski, woj. łódzkie (dz.nr ew

Obwieszczenia o prowadzonym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Jarosława Piotrowskiego (złożony za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kabacińskiego) w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Wypychów 5, 95-001 Biała, gm. Zgierz, pow. zgierski, woj. łódzkie (dz.nr ewid. 118/2 obręb Wypychów). Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 2 maja 2013 roku.
 
Podpisał:
z up. Marszałka Województwa Łódzkiego
Ryszard Deluga
Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Załączniki:

Załącznik 1


Załącznik 2

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.04.2013
Czytany 932 razy
Osoba publikująca :  Dorota Rzeźnik
Data publikacji:  11.04.2013 - 07:39
Osoba modyfikująca: Dorota Rzeźnik
Ostatnio zmieniany: 11.04.2013 - 07:42