Zakończenie oceny formalnej projektu „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol”.

Projekt „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol
w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.06.01.01-IP.03-10-001/22 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 30.08.2023
Czytany 130 razy
Osoba publikująca :  Gabriela Sokołowska
Data publikacji:  30.08.2023 - 10:07