Zakończenie oceny formalnej projektu „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce”.

Projekt „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce” złożony przez Gminę Brójce w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/23 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 18.09.2023
Czytany 90 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  18.09.2023 - 14:17
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 21.09.2023 - 11:25