Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-022/16, Poddziałanie Termomodernizacja budynków- ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0003/17, pn. „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza”  złożony przez Gminę Miasto Zgierz Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 841/23 z dnia 18 września 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 6 587 499,79 (w tym 6 255 585,79 z EFRR PLN oraz budżet państwa 331 914,00) do kwoty 7 433 861,56 PLN (w tym 7 059 303,26  z EFRR PLN oraz budżet państwa 374 558,30 PLN).

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 20.09.2023
Czytany 107 razy
Osoba publikująca :  Gabriela Sokołowska
Data publikacji:  20.09.2023 - 11:22