Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-002/21, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0002/21, pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna”  złożony przez Województwo Łódzkie Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 854/23 z dnia 18 września 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 74 982 667,08 (w tym z EFRR 62 440 245,88  PLN oraz budżet państwa 12 542 421,20) do kwoty 107 967 572,88 PLN (w tym z EFRR 96 312 098,50 PLN oraz budżet państwa 11 655 474,38 PLN).

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 20.09.2023
Czytany 106 razy
Osoba publikująca :  Gabriela Sokołowska
Data publikacji:  20.09.2023 - 12:16