Informacja o postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania, dla Pana Artura Jarugi, pozwoleń wodnoprawnych na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Pilicy , w rejonie km 200+550 jej biegu, polegających na wykonaniu rozbudowy i przebudowy stawu rybackiego na działce o numerze ewid. 356/2 obręb Wola Przedborska oraz wyk

Informacja o postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania, dla Pana Artura Jarugi,  pozwoleń wodnoprawnych na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Pilicy , w rejonie km 200+550 jej biegu, polegających na wykonaniu rozbudowy i przebudowy stawu rybackiego na działce o numerze ewid. 356/2  obręb Wola Przedborska oraz wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu drenarskiego do rzeki Pilicy.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 07.05.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1275 razy
Osoba publikująca :  Dorota Rzeźnik
Data publikacji:  07.05.2013 - 13:28