Informacja o postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania, dla firmy POLKOMTEL Sp. z o.o., pozwoleń wodnoprawnych na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Warty i rzeki Żegliny polegające na realizacji robót budowlanych związanych z budową linii światłowodowej, prowadzenie przez wody powierzchniowe oraz wały przeci

Informacja o postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania, dla firmy POLKOMTEL Sp. z o.o.,  pozwoleń wodnoprawnych na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki  Warty i rzeki Żegliny polegające na realizacji robót budowlanych związanych z budową linii światłowodowej, prowadzenie przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe pasywnej linii światłowodowej oraz przebudowę urządzenia wodnego – lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 09.05.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 946 razy
Osoba publikująca :  Dorota Rzeźnik
Data publikacji:  09.05.2013 - 08:21
Osoba modyfikująca: Dorota Rzeźnik
Ostatnio zmieniany: 09.05.2013 - 08:26