Informacja o postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania, dla firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, pozwoleń wodnoprawnych na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Warty i rzeki Żegliny polegające na przebudowie napowietrznej linii SN-15 kV w Sieradz

Informacja o postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania, dla firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren,  pozwoleń wodnoprawnych na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki  Warty i rzeki Żegliny polegające na przebudowie napowietrznej linii SN-15 kV w Sieradzu.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 09.05.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1117 razy
Osoba publikująca :  Dorota Rzeźnik
Data publikacji:  09.05.2013 - 08:24