Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury wyboru członków Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Łódzkiego działając na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

ogłasza

rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 
Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej, a następnie przesłanie jej wraz z rekomendacjami od co najmniej 10 organizacji pozarządowych z regionu łódzkiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego - zgłoszenie” na adres Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) lub złożenie osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (al. Piłsudskiego 8, parter) w terminie od 26 listopada do 16 grudnia 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego. Po weryfikacji formalnej zgłoszeń upubliczniona zostanie lista kandydatów a następnie odbędzie się głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie w terminie od 24 grudnia 2015 r. do 18 stycznia 2016 r.
 
Wzory karty zgłoszeniowej i karty do głosowania oraz treść Uchwały w sprawie trybu powoływania członków Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dostępne są w załączeniu. 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 26.11.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 2849 razy
Osoba publikująca :  Patrycja Wojtaszczyk
Data publikacji:  25.11.2015 - 16:20
Osoba modyfikująca: Patrycja Wojtaszczyk
Ostatnio zmieniany: 25.11.2015 - 16:42