Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym mającym na celu udzielenie Powiatowi Radomszczańskiemu pozwolenie wodnoprawnego

1.       roboty w wodach związane z przebudową mostu zlokalizowanego w km 690+380  rzeki Warty w m. Pławno, gm. Gidle pow. radomszczański,2.       wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Warty w km ok. 690+380 związanych
z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3900E w km 2+821 drogi, 
3.       wykonanie następujących wylotów wód opadowych i roztopowych:
·         wylot na lewym brzegu rzeki Warty o średnicy Ø 200 mm i rzędnej posadowienia rury wylotowej 211,77 m npm do rynsztoku betonowego wprowadzającego wody opadowe i roztopowe w do rzeki Warty w km 691+224,59 rzeki. Rzędna dna rynsztoku odprowadzającego w miejscu wprowadzanie wód opadowych – 210,49 m npm,
·         wylot na prawym brzegu rzeki Warty o średnicy Ø 200 mm i rzędnej posadowienia rury wylotowej 211,58 m npm do rynsztoku betonowego wprowadzającego wody opadowe i roztopowe w do rzeki Warty w km 691+224,45 rzeki. Rzędna dna rynsztoku odprowadzającego w miejscu wprowadzanie wód opadowych – 209,72 m npm,
4.       odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Warty poprzez wyloty wymienione.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 23.01.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1270 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  23.01.2013 - 11:19
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 23.01.2013 - 11:22