Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wolbórki

Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wolbórki polegających na wykonywaniu robót związanych z przebudową obiektu mostowego  w ciągu ul. Szczęśliwej  w Tomaszowie Mazowieckim na rzece Wolbórce na działkach o nr ewidencyjnych 14, 428, 411, 420 obręb 6 oraz 551, 535/2, obręb 7 miasto Tomaszów Mazowiecki.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 06.02.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1777 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  06.02.2013 - 14:16
//todo move to script