Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi uprzejmie przypomina o obowiązku sporządzenia sprawozdania RRW-2 w zakresie inwestycji dotyczących zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi, za rok 2012.

„Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. z 2012 poz. 1391) uprzejmie przypomina o obowiązku sporządzenia sprawozdania RRW-2 w zakresie inwestycji dotyczących zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi, za rok 2012. Obowiązek sporządzenia sprawozdania mają wójtowie (burmistrzowie) gmin. Sporządzone sprawozdanie, należy przesłać w wersji papierowej do Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2013 roku. Wzór druku formularza RRW-2 umieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl - informacje branżowe - wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych).”
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 08.02.2013
Czytany 5437 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  08.02.2013 - 10:58
//todo move to script