Sporządzenie ekspertyzy na temat zweryfikowania poprawności wyliczenia luki w finansowaniu dla projektu generującego dochód przedstawionego przez Beneficjenta Gminę Opoczno dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów” realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 – 2013

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 28.02.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1932 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  28.02.2013 - 09:41