Obwieszczenie dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego nakładającej na Prezydenta Miasta Łodzi obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania ul. Zgierskiej

Obwieszczenie dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 02.09.2014 r., znak: RŚVI.7032.2.2014.KK oraz jej zmiany z dnia 11.07.2016 r., znak: RŚVI.7033.2.2016.KK nakładającej na Prezydenta Miasta Łodzi obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, w związku z eksploatacją pasa drogowego ul. Zgierskiej na odcinku od ul. Świtezianki do północnej granicy administracyjnej miasta Łodzi.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 23.03.2020
Czytany 80 razy
Osoba publikująca :  Izabela Zelcer
Data publikacji:  24.03.2020 - 10:38
Osoba modyfikująca: Izabela Zelcer
Ostatnio zmieniany: 24.03.2020 - 11:31