Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/19, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 1014/20 z dnia 9 października 2020 roku zmienił Uchwałę nr 1663/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/19, przesuwając termin rozstrzygnięcia konkursu z października na listopad oraz przedłużając termin oceny formalnej wniosków o 10 dni roboczych.

Pobierz załącznik:

Czytany 39 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  13.10.2020 - 12:54
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 13.10.2020 - 13:01
//todo move to script