Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej III Transport Działanie III.3 Transport multimodalny.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej  III Transport Działanie III.3 Transport multimodalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 14.10.2020
Czytany 37 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  14.10.2020 - 16:07
//todo move to script