Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20.

Przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie, ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym, dla naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 18.11.2020
Czytany 103 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  18.11.2020 - 15:40