Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w listopadzie 2020 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.07.04.02-IZ.00-10-001/16

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w listopadzie 2020 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.07.04.02-IZ.00-10-001/16 – Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.2 Edukacja przedszkolna

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 01.12.2020
Czytany 122 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  01.12.2020 - 09:06