Informacja o zmianie listy wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochron

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1188/20 z dnia 30 listopada 2020 r. zmienił listę wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.04.03.02-IZ-00-10-001/19 - Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 01.12.2020
Czytany 93 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  01.12.2020 - 15:58