Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku

Lista ofert, które otrzymały dotacje (konkurs nr 1)

Lista ofert pozytywnych pod względem formalnym, które nie otrzymały dotacji (konkurs nr 1)
Lista ofert negatywnych pod względem formalnym (konkurs nr 1)

 
Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku

Lista ofert, które otrzymały dotacje (konkurs nr 2)

Lista ofert pozytywnych pod względem formalnym, które nie otrzymały dotacji (konkurs nr 2)
Lista ofert negatywnych pod względem formalnym (konkurs nr 2)


Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku

Lista ofert, które otrzymały dotacje (konkurs nr 3)
Lista ofert pozytywnych pod względem formalnym, które nie otrzymały dotacji (konkurs nr 3)
Lista ofert negatywnych pod względem formalnym (konkurs nr 3)


Czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku

Lista ofert, które otrzymały dotacje (konkurs nr 4)

Lista ofert pozytywnych pod względem formalnym, które nie otrzymały dotacji (konkurs nr 4)
Lista ofert negatywnych pod względem formalnym (konkurs nr 4)


Piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku

 
Lista ofert, które otrzymały dotacje (konkurs nr 5)
Lista ofert pozytywnych pod względem formalnym, które nie otrzymały dotacji (konkurs nr 5)
Lista ofert negatywnych pod względem formalnym (konkurs nr 5)
     

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny pozostaje na poziomie zadeklarowanym w ofercie). Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2013 r.) w Departamencie Kultury i Edukacji (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302).


Niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.
Do pobrania:
Instrukcja sporządzania korekty
 

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: wtorek, 05 marzec 2013
Czytany 3115 razy Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  05.03.2013 - 15:20
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 07.03.2013 - 10:13

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji