Ogłoszenie dotyczące konkursów w polityce społecznej

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.
 
Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 06.06.2017 r. do 13.06.2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (pokój 47) w godzinach 8-16.
 
Lista podmiotów

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 06.06.2017

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji