Ogłoszenie dotyczące konkursów w polityce społecznej

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu.
Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym w dniu 29 marca 2017 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nr konkursu: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17
 
Ogłoszenie

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 14.06.2017

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji