Ogłoszenie dotyczące konkursów w polityce społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu polityki społecznej – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań
 
Dokumentacja konkursu

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 16.06.2017

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji