Ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 20.12.2017

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji