Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1745/17 z dnia 20 grudnia 2017 r., zmieniającą Uchwałę Nr 1145/17 z dnia 30 sierpnia 2017r. r. w związku z licznymi prośbami Wnioskodawców o przesunięcie terminu niezbędnego na właściwe przygotowanie i złożenie aplikacji wprowadził zmiany w Regulaminie Konkursu zmieniając termin naboru wniosków o dofinansowanie od 04.12.2017. do 02.02.2018
 
Załączniki:
 
1. Regulamin Konkursu

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 20.12.2017

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji