Czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej, które będą wykonane w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku.

Oferty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki, al. Piłsudskiego 8, pok. 606, w terminie do dnia 2 lutego 2018 roku do godz. 16.00 . Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie należy umieścić dopisek „czwarty konkurs – sport”. 

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 09.01.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji