Aktywizacja Seniorów z obszaru gminy Ujazd oraz powiatu piotrkowskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie, w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r. - Działania na rzecz osób starszych.  Nazwa zadania: „Aktywizacja Seniorów z obszaru gminy Ujazd oraz  powiatu piotrkowskiego”

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 02.02.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji