Lista podmiotów, których oferty podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości formalnych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku.

Lista podmiotów, których oferty podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości formalnych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku. Wskazane poniżej braki i nieprawidłowości mogą zostać usunięte w terminie do dnia 19 lutego 2018 r. do godz.16.00

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 12.02.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji