Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 556/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. z uwagi na znaczną liczbę złożonych wniosków w ramach przedmiotowego naboru oraz trwającą ocenę formalną wniosków w ramach czterech innych konkursów, wprowadził zmiany w Regulaminie Konkursu dla naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17 zmieniając termin oceny formalnej wniosków
o dofinansowanie projektów do dnia 31 sierpnia 2018 r. (tj. 145 dni roboczych od dnia 5.02.2018 r.).
 
Załączniki:
 
1. Regulamin Konkursu

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 23.04.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji