Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu medycyny pracy - wykonywanie świadczeń zdrowotnych w bloku tematycznym: ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza, uzasadniona stwierdzoną patologią zawodową.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu medycyny pracy - wykonywanie świadczeń zdrowotnych w bloku tematycznym: ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza, uzasadniona stwierdzoną patologią zawodową dla pacjentów z terenu województwa łódzkiego.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 28.05.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji