Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 4 czerwca 2018 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 788/18 w dniu 4 czerwca 2018 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
 
Lista podmiotów

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: środa, 06 czerwiec 2018
Czytany 141 razy Osoba publikująca :  Marcin Werner
Data publikacji:  06.06.2018 - 09:49

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji