Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, w skład którego wchodzą: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, w skład którego wchodzą: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 27.06.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji