Informacja o zmianie uchwały Nr 743/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.04.05-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyj

W związku z niemożliwością przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w terminie wskazanym w Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.04.05-IZ.00-10-001/18 Miasto Łódź zwróciło się doInstytucji Zarządzającej z prośbą o przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach konkursu. Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 03 lipca 2018 r.  uchwałą nr 974/18 wydłużył termin naboru wniosków z zakresu edukacji ogólnej – miasto Łódź do 20 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: wtorek, 03 lipiec 2018
Czytany 108 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  03.07.2018 - 12:42

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji