Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 978/18 w dniu 10 lipca 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert pt. „Poprzez sport i zabawę wyciągamy dzieci z łódzkich bram i podwórek – przeciwdziałanie patologii społecznej”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 978/18 w dniu 10 lipca 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania w ramach Budżetu Obywatelskiego samorządu Województwa Łódzkiego w 2018 roku, pt. „Poprzez sport i zabawę wyciągamy dzieci z łódzkich bram i podwórek – przeciwdziałanie patologii społecznej”.

Wyniki konkursu

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 16.07.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji