Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 977/18 w dniu 10 lipca 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert pt. „Poza rodziną biologiczną – szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin zastępczych i adopcyjnych”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 977/18 w dniu 10 lipca 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania w ramach Budżetu Obywatelskiego samorządu Województwa Łódzkiego w 2018 roku, pt. „Poza rodziną biologiczną – szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin zastępczych i adopcyjnych”.

Wyniki konkursu

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: poniedziałek, 16 lipiec 2018
Czytany 134 razy Osoba publikująca :  Marcin Werner
Data publikacji:  16.07.2018 - 13:16

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji