Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1396/18 z dnia 15 października 2018 r., zmieniającą Uchwałę Nr 1145/17 z dnia 30 sierpnia 2017r. r. zmienił Regulamin Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: czwartek, 18 październik 2018
Pobierz załącznik:
Czytany 129 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  18.10.2018 - 08:51

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji