Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/18, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1482/18 z dnia 31 października 2018 r., zmieniającą Uchwałę Nr 1334/18 z dnia 26 września 2018 r., w związku z licznymi prośbami Wnioskodawców wprowadził zmiany w Regulaminie Konkursu zamkniętego dla Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zmieniając termin naboru wniosków o dofinansowanie na: od dnia 02.11.2018 r. do 30.11.2018 r.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: poniedziałek, 05 listopad 2018
Pobierz załącznik:
Czytany 117 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  05.11.2018 - 09:10

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji