Trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok.
Szczegóły konkursu znajdują się w  załączniku „Ogłoszenie o konkursie”

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie od 18 stycznia do 11 lutego 2019 r.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 17.01.2019

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji