Drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1250/19 z dnia 10 września 2019 r., 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 października 2019 r. do godz. 16.00. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie rekomenduje się zamieszczenie dopisku „Konkurs ofert – Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Dokumentacja konkursu

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: czwartek, 12 wrzesień 2019
Czytany 43 razy Osoba publikująca :  Marcin Werner
Data publikacji:  12.09.2019 - 06:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji