Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, w dniu 14.07.2020 r. przyjął uchwałę Nr 676/20 w sprawie wznowienia rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, w dniu 14.07.2020 r. przyjął uchwałę Nr 676/20 w sprawie wznowienia rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2020 roku.

Treść uchwały

Czytany 197 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  20.07.2020 - 07:08